FORUM PRZEWOŹNIKÓW EKSPRESOWYCH   |   TEL.: (022) 212 00 00   |   E-MAIL: BIURO@FPE.WAW.PL

Raport branży przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych 2011 Zobacz

Forum Przewoźników Ekspresowych powstało w 1996 roku staraniem kilkunastu firm jako związek pracodawców  a zgodnie ze Statutem jest ono "... związkiem podmiotów gospodarczych zajmujących się (także międzynarodowo) ekspresowym dostarczaniem dokumentów i paczek ...". Założycielom Forum przyświecała idea połączenia sił i koordynacja starań na rzecz uporządkowania przepisów prawa regulującego zasady działania rynku przesyłek ekspresowych a także zadbanie o właściwy obraz firm wobec odbiorców naszych usług i stworzenie płaszczyzny dyskusji o kierunkach rozwoju tych usług w Polsce. Dowiedz się więcej

Aktualności

05.04
2020

Ministerstwo Rozwoju - Dziekujemy kurierom

Bardzo dziękujemy Ministerstwu Rozwoju za podkreślenie szczególnej roli firm kurierskich. My również przesyłamy ogromne wyrazy wdzięczności za ciężką pracę w dzisiejszych bardzo trudnych czasach.
04.04
2020

Ministerstwo Rozwoju - płać online za zakupy w internecie

Bardzo dziękujemy Ministerstwu Rozwoju! W imieniu wszystkich kurierów przyłączamy się do apelu!
20.08
2018

Prace nad nowelizacją ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe - definicja paczki

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112/19 z dnia 02.05.2018 r.) rozpoczęte zostały prace nad nowelizacją ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), wprowadzającą uregulowania niezbędne do wdrożenia rozporządzenia. FPE wzięło udział w konsultacjach.
24.08
2017

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa

FPE skierowało listy do panów Wicepremiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Antoniego Macierewicza w sprawie projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa.
27.04
2017

Wniosek kompromisowy Rady z marca 2017, projekt raportu Komisji Transportu i Turystyki, oraz projekt opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego

FPE złożyło na ręce Ministra Infrastruktury i Budownictwa pismo dotyczące wniosku kompromisowego Rady z marca 2017, projektu raportu Komisji Transportu i Turystyki, oraz projektu opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego.
21.04
2017

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

W dniu 19 kwietnia FPE wzięło udział w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw polityki społecznej dotyczącym projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przygotowaliśmy nowe uwagi do projektu.
07.02
2017

Nowy projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i nowe uwagi FPE

W dniu 7 lutego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244) na Sejmowej Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów Publicznych - uzasadniał Minister Rozwoju i Finansów. Przedstawiciele FPE wzięli udział w posiedzeniu i przedstawili swoje uwagi do projektu.
27.01
2017

Uwagi FPE do projektu Ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego

Uwagi FPE do projektu Ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego

Członkowie forum