FORUM PRZEWOŹNIKÓW EKSPRESOWYCH   |   TEL.: (022) 212 00 00   |   E-MAIL: BIURO@FPE.WAW.PL

Działalność

Prawo Pocztowe

Forum Przewoźników Ekspresowych zrzesza firmy, które swą działalność wykonują w większości w oparciu o Prawo przewozowe, w części - w oparciu o Prawo pocztowe. Podział ten jest w dużej mierze wynikiem zapisanej w Prawie pocztowym definicji usługi pocztowej, która to zalicza do usług pocztowych przewóz korespondencji. W konsekwencji operatorzy ekspresowi (potocznie – firmy kurierskie) traktowani są jako operatorzy pocztowi pomimo, iż w sensie praktycznym świadczone przez nich usługi są usługami transportowym o różnym stopniu wartości dodanej (usługi „od drzwi do drzwi”, z określonym terminem doręczenia i udostępnionymi narzędziami umożliwiającymi monitorowanie statusu przesyłki – ang. tracking i tracing). Ten stan powoduje dla branży konsekwencje zarówno negatywne jak i pozytywne. Jednakże wraz z dalszymi regulacjami rynku pocztowego, ewolucją Prawa pocztowego w ślad za regulacjami unijnymi, klasyfikowanie jakiejkolwiek części usług świadczonych przez członków Forum jako pocztowych, a przez to poddawanie ich regulacji, FPE uznaje za zbędne, niekorzystne, mylące, sprzeczne z regulacjami unijnymi oraz interesem konsumentów usług pocztowych.

Największe zmiany w Prawie pocztowym może przynieść implementacja  tzw. trzeciej Dyrektywy pocztowej. Dyrektywa ta w największej mierze skupia się na pełnym otwarciu rynku usług pocztowych, co de facto sprowadza się do usunięcia obszaru zastrzeżonego (przesyłki poniżej 50g przy zachowaniu limitu ceny minimalnej). Zgodnie z powyższą Dyrektywą,  otwarcie tegoż rynku musi nastąpić w Polsce najpóźniej 1 stycznia 2013 roku.

 

Więcej informacji w tej sprawie znajduje się w dziale Aktualności.

Członkowie forum